Usenet deelname vanuit GoogleGroups

(nl.taal/Flibsy, maart 2011)

 

Er wordt vandaag de dag in Usenet veelvuldig gepost via de Usenet client in GoogleGroups, de G2 client.

Deze postings voldoen helaas in veel gevallen niet aan de Usenet Netiquette. In dit artikel is een aantal tips beschreven die helpen Googlegroups berichten te posten in Usenet die wel aan de eisen voldoen.

 

Inhoudsopgave

Usenet deelname vanuit GoogleGroups

Usenet en GoogleGroups

Usenet

News servers

News agents

GoogleGroups

Eigen Google Groups

Usenet Groups

GoogleGroups als news agent

Kwaliteiten

Raadplegen

Een bericht opstellen en posten

Tips voor Google-posters

Aktualiseren tips

Vóór je gaat posten

Als je een bericht opstelt

Usenet en GoogleGroups

Veel posters zien Usenet als een Google dienst, wat het niet is. Daarom een korte uitleg.

 

Usenet

Usenet dateert van ver voor Google geboren werd. Het is een infrastructuur die het mogelijk maakt groepsdiscussies te voeren over een netwerk van netwerken zoals Internet. De principes van deze dienst zijn nog altijd dezelfde.

 

News servers

Op Internet draaien news servers waar de berichten zijn opgeslagen, de servers sturen elkaar voortdurend nieuwe berichten toe. Iedere news server heeft eigen gebruikers (usenetters), die berichten ophalen en nieuwe berichten insturen (posten). Dat ophalen en posten gebeurt met een news client programma: een news agent.

 

News agents

Een news agent ordent de opgehaalde berichten, en presenteert ze aan de usenetter. Daarbij maakt hij gebruik van metainformatie die ieder bericht over zichzelf bevat: zijn plaats in de thread, codering van het bericht, poster, postdatum, messageid, subject, en meer technische zaken.

Moderne news agents bieden de usenetter veel mogelijkheden om de berichten te presenteren. Dat betreft de volgorde (groeperen, rubriek enz), en de weergave van het bericht zelf (lettertype/grootte, kleur enz) en andere toeters en bellen.

Goede news readers zorgen ook dat de tekens worden weergegeven die de auteur van het bericht bedoelt, en dan gaat het met name om diakrieten en niet-Westerse tekens.

De news agent laat de usenetter ook berichten opstellen, veelal replies op andere berichten. Moderne news agents bieden daarbij minimaal:

 

Bij het daadwerkelijk posten van het bericht zorgt de news agent dat het bericht wordt aangevuld met alle metadata die nodig is om alle eerdergenoemde zaken mogelijk te maken, en levert het af bij zijn news server.

 

Een news agent is dus een uitermate belangrijke schakel in de Usenet infrastructuur: News Agents bepalen uiteindelijk de kwaliteit van de berichtenhierarchie (threads), de technische inhoud (=metadata+encoderingen) en, ism de usenetter, de opmaak van de berichttekst.

 

Traditioneel is een news agent geïnstalleerd op de PC van de gebruiker, en communiceert rechtstreeks met de news server – dus NIET via een browser.

 

GoogleGroups

GoogleGroups is een Google dienst die het mogelijk maakt op Internet een discussiegroep te openen. Onder deze dienst is het ook mogelijk Usenet newsgroups te raadplegen en erin te posten, maar het zijn twee wezenlijk verschillende infrastructuren.

 

Eigen Google Groups

Een Googlegroup wordt uitsluitend opgeslagen op de servers van Google. Iedereen kan een Google Group oprichten met een eigen naam, en deze openstellen voor open of besloten raadpleging en discussies. Een Google Group heeft een eigenaar, die bepaalt of en hoe de groep gemodereerd wordt, wat de gedragsregels zijn, wie mogen posten enz. Er is ook een opslagmogelijkheid voor bestanden. Leden van een Google Groups kunnen deze als mailing list gebruiken of online raadplegen. De berichtstructuur is gebaseerd op een enkele verwijzing naar het originele bericht in de metadata van replies.

 

Usenet Groups

Google beschikt over een archief waarin alle publieke Usenetberichten vanaf 1980 (?) zijn opgenomen, en alle berichten die worden gepost in Usenet komen vrijwel direct ook in het Google-archief terecht.

Dit archief wordt ontsloten via GoogleGroups via een eigen web interface die lijkt op de webinterface van Google Groups, maar niet identiek is.

 

Het is ook mogelijk vanuit Google berichten te posten in de Usenet hierarchie. Het opstellen van het bericht gebeurt met een interface die weer lijkt op die van Google Groups.

Voor het posten van het bericht fungeert GoogleGroups als Usenet news agent, die het bericht van de nodige Usenet metadata voorziet en instuurt naar een Usenet news server, die het bericht verder verspreidt.

De naam van de Google news agent staat in de metadata van het geposte bericht: G2/1.0

GoogleGroups als news agent

Kwaliteiten

Raadplegen

Met de GoogleGroops web interface kijk je in het Usenet archief van Google. Dat is een interface die niet fraai oogt, weergeeft zonder grafische effecten, maar erger is:

 

Ook zijn er maar weinig mogelijkheden in de berichtvolgorde.

Daartegenover staat dat in het Google-archief berichten tot ver in de vorige eeuw kunnen worden teruggevonden, met heel redelijke zoekmogelijkheden.

 

Een bericht opstellen en posten

Bij het opstellen van een bericht zit de belangrijkste functionaliteit in de behandeling van aangehaalde tekst.

Daarin schiet GoogleGroups ernstig tekort:

 

Ook verwijdert G2 bij het posten spaties aan het einde van de regels, waardoor de sig-separator wordt verminkt, en daardoor geen sig-separator meer is.

Tips voor Google-posters

Deelnemen aan Usenet doe je het beste met een op je PC geïnstalleerde news agent. Er zijn veel gratis news agents. De een is wat beter dan de ander, maar vrijwel alle news agents zijn beter dan GoogleGroups.

GoogleGroups heeft grofweg 2 dingen vóór op lokaal geinstalleerde news agents:

 

Ondanks alle tekortkomingen kun je met GoogleGroups meestentijds behoorlijke berichten fabriceren en posten, door onderstaande tips op te volgen.

 

Aktualiseren tips

De eigenaardigheden van GoogleGroups zijn bij tijd en wijle ondoorgrondelijk. Het zou daarom zomaar kunnen dat iets wat hieronder staat niet blijkt te kloppen. Het is in voorkomend geval wel zo aardig als je dat meldt in de nieuwsgroep nl.internet.usenet. Goede aanvullende tips zijn daar ook welkom.

Vóór je gaat posten

 

Als je een bericht opstelt